Alacaklı hazine vekilinin talebi, 6183 s. K.'un 79. maddesi gereğince gönderilen haciz bildirisine itiraz niteliğindeki cevabının gerçeğe aykırı olması nedeniyle üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesi ve İİK'nun 338. maddesi uyarınca cezalandırılmasına yönelik olup, davanın genel mahkemelerde görülmesinin gerekeceği-

Alacaklı hazine vekilinin, 3.şahıs K. Alışveriş Hiz. Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin 6183 Sayılı Kanun'un 79.madesi gereğince haciz bildirisine itiraz niteliğindeki cevabının gerçeğe aykırı olması nedeniyle 3.kişinin tazminata mahkum edilmesini ve İİK'nun ...