Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi-
Dava ve birleştirilen dava; kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi-
El atılan taşınmaz, yol durumuna dönüştürüldüğünden, 4721 sayılı TMK’nın 999.maddesi uyarınca tapudan terkinine karar verilmesinin yöntem olarak doğru olduğu-
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir...
Yerel Mahkemece, bilirkişilerin araştırmasına ve kurumlardan alınan belgelere dayanan, karşılaştırmalı olarak belirlenen kilogram satış bedelleri ile üretim giderleri esas alınarak, taşınmazın özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle değer biçen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olmasının doğru olduğu-
8. HD. 15.03.2021 T. E: 2019/29, K: 2255-
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davaya konu taşınmaza davalı idare tarafından fiilen kaldırım olarak el atıldığı anlaşıldığından, davacı payı yönünden işin esasına girilerek hüküm kurulması gerektiği-
5. HD. 04.04.2016 T. E: 2015/27725, K: 6866-
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.