ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE    
İZMİR    

Davacı....................................:    Ahmet Haklı (TC:.........) İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR 
...