Yargı yetkisi- TİHEK- Yargı yetkisi

Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin başvuru konusu olamayacağı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te ise yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ile yargı organlarında görülmekte olan uyuşmazlıkların Kurumun görev alanına girmeyeceği-

Mahkeme kararının bozulması talebine ilişkin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na yapılan başvuru

Devamı için tıklayınız…