Manevi Tazminat- Kişinin Üzüntü Yaşaması-

TBK.nun sair hükümleri uyarınca, kişilere verilen manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesi mümkün olup, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, işlemleri nedeniyle davacıların 'üzüntü yaşadığı anlaşılsa dahi' kural olarak bu nitelikteki Kurum hatasının, sigortalının şahsiyet hakkını hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğratmış kabul edilmeyeceği-