Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil talebi-

Ruhsatsız bir binada yüklenicinin hak iddia edemeyeceği- Dosya ile ilgili karar verildikten sonra imar barışına ilişkin düzenlemeye gidildiğinden, mahkemece bu düzenleme kapsamında ruhsatsızlığın giderilip giderilmeyeceği hususunda başvuru sonucuna göre bir karar verilmesi için kararın re'sen bozulması gerektiği- Taşınmazda kat irtifakı düzenlenmemiş ise de, bilirkişiden kat irtifakı düzenlenecekmiş gibi dava konusu taşınmazın arsa payı belirlenerek taşınmazda bu bağımsız bölüme isabet edecek hissenin iptali ile davacı adına tescili gerektiği-