Temerrüt nedeniyle tahliye- İlam

Temerrüt nedeniyle tahliye davası açma koşullarının bulunması durumunda bile Mahkeme kararı ile tahliye ilamı alınmadığı sürece akdin sona erdiğinden söz edilemeyeceği-

Uyuşmazlık; kira sözleşmesinin feshedildiği iddiasıyla kira alacağı, gecikme cezası ve cezai şart alacağı istemlerine ilişkindir.

Devamı için tıklayınız…