İhalenin dayanağı idari işlemin iptali-

İhalenin dayanağı idari işlem iptal edilse dahi, yasal koşullara uygun olarak yapılmış ise ihalenin geçerli olacağı- Ödemeye çağrı mektubu ve dayanağı olan TMSF yönetim kurulu kararının iptaline karar verildiğinden ihalenin feshine karar verilemeyeceği-