İş sözleşmesi- Vekalet ilişkisi-

Davacının kat malikleri tarafından seçilmiş yönetici olarak görev yaptığı dönem yönünden taraflar arasında iş sözleşmesi değil, 634 sayılı Kanun’dan kaynaklanan vekalet ilişkisi bulunduğu, davacının kat maliki olmamasının ve ücretle çalışmasının da ilişkinin mahiyetini değiştirmeyeceği- Mahkemece, bahsi geçen dönem bakımından, taraflar arasındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayandığının kabul edilmesi hatalı olduğundan, bu dönem yönünden iş mahkemelerinin davaya bakmaya görevli olmadığı esas alınarak dava tefrik edilerek, görev yönünden usulden red kararı tesis edilmesi; kabule konu tarihler arasındaki aralıklı çalışmaları dikkate alınarak yargılamaya devam edilmesiyle hüküm altına alınan alacakların yeniden değerlendirilmesi gerektiği-