Yaşlılık Aylığı- Kuruma Başvuru-

Davacının yaşlılık aylığı talebi ile açtığı davanın esasının incelenebilmesi için, dava açılmadan önce davalı Kurum'a yaşlılık aylığı başvurusu yapmış olması gerektiğinden, davacının dava tarihi itibariyle Kuruma yaşlılık aylığı başvurusunda bulunmamış olması karşısında, yaşlılık aylığı talebinin dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-