Tasdik edilmeyen anlaşmalı boşanma protokolü-

Anlaşmalı boşanma protokolü tanzim edilerek açılan boşanma davasının yargılaması sırasında davalının duruşmaya gelmemesi sebebiyle davanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına dönüşmesi ve mahkemece tanıkların dinlenerek şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilmesi halinde anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığı için boşanmanın mali hükümlerinin düzenlendiği boşanma protokolünün taraflarca mahkemeye verilmiş olmasının,hakim tarafından uygun bulunmayıp hüküm fıkrasında tasdik edilmeyen protokolün hükümsüz kaldığı sonucunu değiştirmeyeceği-