Tahkim- Hakem- Garantör- Tenfiz

Tahkim yargılaması sırasında kefaletin ya da garantinin geçersizliğine ya da bu şirketin tahkim sözleşmesinin tarafı olmadığına dair bir savunma ve itiraz ileri sürülmediğinden hakem kararında "Garantör" olarak tanımlanmış ve sorumlu tutulan şirketin bu iddiasının "yabancı hakem kararının tenfizi davasında", dikkate alınamayacağı ve hakem kararının esasının incelenemeyeceği-

Dava, hukuki niteliği itibariyle, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında New York Sözleşmesi (New York Sözleşmesi)'nin IV ve V. maddeleri uyarınca yabancı hakem kararının tenfizi talebine ilişkindir.İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiş; bu karara karşı, davalılar vekili tarfından, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Devamı için tıklayınız…