Arabuluculuk tutanağı- Tarafların anlaştıkları yada anlaşamadıkları kalemlerinin tek tek belirtilmesi-02.08.2018 tarihini önemi- Başvuru formu içeriği-

02.08.2018 tarihinden sonraki başvurularda başvuru formu içeriğine itibar edilerek sonuca gidilmesi gerektiği-