Lahey hükümleri- Usulsüz tebligat-

1980 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre "Merkezi makam" adına davayı açmış olan Cumhuriyet Savcısına, Bölge Adliye Mahkemesi kararı ve temyiz dilekçesinin tebliğinin, evrak memuruna tebliğ edilmek suretiyle yapılmasının usulsüz olduğu-