İstinabe- Kesin Süre-

Davada verilen kesin sürenin amaca uygun olmadığı gibi davacı tarafça bizzat yerine getirilmesi mümkün olmayan işlemleri içerdiği, davacıların yurt dışında yaşadıkları da gözetildiğinde verilen 2 haftalık kesin sürede, emredilen işlemlerin yapılabilmesinin mümkün olmadığı- Davacıların istinabe giderlerini yatırarak ve istinabe işlemeleri ile tercüme işlemlerini yerine getirerek, aynı zamanda yurt dışında istinabe makamına bizzat başvurarak üzerilerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği, ancak istinabe makamının gerekli işlemleri yapmadığı dosya kapsamından anlaşıldığı ve kesin süre içerisinde davacıların ortopedik muayenelerinin yapılması ve grafilerinin çekilmesi davacılar tarafından bizzat yerine getirilebilecek işlemlerden olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, ara kararda belirtilen eksikliklerin davacıların elinde olmayan nedenlerle tamamlanamadığı, bu sebeplerle davacıların kesin süreye aykırı davrandığı ve davayı sürüncemede bıraktığının söylenemeyeceği-