Arabuluculuk Kanunu mad. 18 uyarınca icra edilebilirlik şerhinin verilmesi-

“İcra edilebilirlik şerhinin” verilmesinin çekişmesiz yargı işi olduğu ve  “çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararların” temyiz edilemeyeceği-