Satış ilanının tebliği- Tapudaki adres bilgileri-

Taşınmaz maliki olan şikayetçi şirketin tapu müdürlüğünde adres bilgileri bulunmasa da, ticaret sicil adresinin sorularak varsa bildirilecek adrese satış ilanının tebliğ edilmesi gerektiği, bulunmaması halinde tebliğ zorunluluğu olmadığı- Tapuda adres bilgilerinin bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-