Faiz oranı hesaplamalarında bir yıl (365 gün)-

Faiz oranı hesaplamalarında bir yıl 365 gün olarak nazara alınıp hesaplama yapılması gerekeceği-