Tüketici mahkemesi- Görev-

Düğün alışverişi nedeniyle satın alınan mal bedeline ilişkin itirazın iptali davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- Mahkemece, müstakil tüketici mahkemesi var ise, davaya bakmakla tüketici mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil tüketici mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa tüketici mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmesi gerektiği-