İptal ve tescil davası- Katılma alacağı- Değer artış payı- Bozma- Islah-

Taraflar arasındaki iptal ve tescil, mümkün olmaması halinde değer artış payı ve katılma alacağı davasında, bozmadan sonra tahkikata devam edilmesi halinde ikinci kez ıslahın mümkün olmadığı-

"... I. DAVA

1. ... erkek vekili dava dilekçesinde; davalı-davacının evlilik birliğinin kurulmasından sonra kısa bir süre çalışmış ise de, müşterek çocuğa hamile kaldıktan sonra çalışmadığını, müvekkilinin ise evlilik birliğinin kurulmasından sonra işletmeye başladığı Telekom bayiliğini halen işlettiğini, müvekkilinin evlilik birliğinin kurulmasından hemen sonra birikimlerini değerlendirmek amacıyla 303 parsel ve 294 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazların davalı-davacı adına satın aldığını, davalı-davacının taşınmazların edinilmesine hiçbir katkısı olmamasına rağmen evlilik birliği içinde edinilmiş olan malların hisseli olarak eşler arasında pay edileceğinin kabul edilmiş olması nedeni ile taşınmazlar her ne kadar davalı-davacı adına tescil edilmiş ise de, müvekkilinin yarı oranında hissesinin bulunduğunu belirterek; taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile 1/2 hisselerinin müvekkili adına tapuya kayıt ve tescilini, bu talebin kabul edilmemesi halinde fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazların 1/2 hissesine isabet eden şimdilik 10.000,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…