Sigorta - Görev - Kira Sözleşmesi

İşyeri sigorta poliçesi gereği ödeme yapan davacının ödediği bedelin, zarardan sorumlu olduğu iddia olunan davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkin davada, davacı sigorta şirketi, bu davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin hukuki mahiyetin nazara alınacağı dikkate alındığında, dava dışı sigorta ettiren ile davalı arasındaki temel ilişkinin kira sözleşmesi olduğu tartışmasız olup, bu sebebiyle davanın sulh hukuk mahkemesi görevine girdiği-