Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili- Kamu düzeni- İstinaf sebepleri-

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında; istinaf sebebi olarak sadece zemin bedelinin yüksek belirlendiğine ilişkin itirazların ileri sürüldüğü, buna karşılık davacı idare vekili tarafından yapı bedeline yönelik herhangi bir itirazda bulunulmadığı anlaşıldığı- Davacı idare vekili ve davalılardan ... vekilinin istinaf itirazları reddedilmek suretiyle kamu düzenine ilişkin olan harç yönünden ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle yeniden karar verildiği, bu itibarla istinaf sebepleri ile bağlı kalınarak karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı-

Davacı idare vekili dava dilekçesinde; ... ili ... ilçesi ... köyü 504 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak ... projesi kapsamında kamu yararı kararı alındığını, buna göre taşınmazın kamulaştırılması gerektiğini, taşınmaz malikinin uzlaşmaya çağrılmasına rağmen uzlaşmayı kabul etmediğini belirterek dava konusu taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir...

Devamı için tıklayınız…