Temyiz kesinlik sınırının belirlenmesi-

İşyeri hekimliği ücret alacağına ilişkin davada temyiz incelemesine konu miktar direnme kararının verildiği tarih itibariyle kesinlik sınırının altında kaldığından, temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesinin gerektiği- "Kesinlik sınırı belirlenirken sadece direnme konusu uyuşmazlığa değil hükmedilen tüm alacakların toplam miktarına bakılması gerektiği" şeklindeki görüşün HGK çoğunluğu tarafından benimsenmediği-

"...Davacı davalı işyerinde acil doktoru olarak çalışmaya başladığı 16.07.2008 tarihinden itibaren aynı zamanda işyeri hekimi olarakta çalıştığını,işten haklı nedenle ayrıldığı 02.05.2016 tarihine kadar işyeri hekimi ücretinin ödenmediğini belirtmiştir. Davalı taraf davacıya işyeri hekimliği ücretinin aylık maaşı içerisinde ödendiğini savunmuştur..."

Devamı için tıklayınız…