Eski hale getirilme-

Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin hariç tutulması gerektiği, bu hali de kapsar şekilde eski hale getirilmesi kararı verilmesinin hatalı olduğu-