Şirket hisselerinin devri- Müdürlük ücreti- Dürüstlük kuralı-

Davacının eşinin ve kendisinin şirketteki tüm hisselerini 3. kişilere devrettikten sonra müdürlük görevi süresince ücretini almadığını ileri sürerek takip başlatmasının dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı-

"...Dava, davacının, davalı şirketteki müdürlük görevi dönemine ilişkin ortaklar kurulu kararı ile belirlenen müdürlük ücretinin (huzur hakkının) şirkette sahip olduğu hisselerin tamamını 3. kişilere devrettikten sonra bu ücretin tahsili için başlattığı takibe vaki itirazın iptali talebine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. ..."

Devamı için lütfen tıklayın…