Yenileme harcı yatırmayan tarafa bu harcı yatırması için ayrıca süre verilmesi gerekir mi?

HMK. mad. 150/4 uyarınca yasal 3 aylık sürede yenilenmesi talebinde bulunan ancak yenileme harcını yatırılmamış olan davacıya mahkemece, yenileme harcının miktarı da belirtilerek ihtarlı muhtıra gönderilip verilecek kesin süre içerisinde yenileme harcının tamamlattırılması gerektiği-