Geçici görevlendirme- Yüksek lisans- Mecburi hizmet yükümlülüğü- Yüklenme senedi

Geçici görevlendirme ve devamında yüksek lisans eğitimi için yurt dışında bulunan kişinin mecburi hizmet yükümlülüğünün tamamlanmadığı ve bu çerçevede idarenin yüklenme senedi çerçevesinde alacak iddiasında bulunulan olayda; davacının mecburi hizmetini tamamladığı ve herhangi bir borcunun kalmadığı, bu nedenle ortada yapılandırılması gereken bir borcun varlığından söz edilemeyeceği- 6552 sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde yabancı devletlere gönderilen ve yurda dönüşlerinde yurt dışında kaldıkları süreyle ilgili borçlanması söz konusu olan kişilerin bu borçları ödeme şekli ve usulüne ilişkin borçlu lehine yeni koşullar öngören bir borç yapılandırma düzenlemesi olduğu-

II. UYUŞMAZLIK

11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; yüklenme senedi çerçevesinde alacak iddiasında bulunulan olayda, Mahkemenin İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 sayılı Kanun’un 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde alacağın ödenme koşullarıyla ilgili yeniden değerlendirme yapmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Devamı için tıklayınız…