Kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı-

Davalı tarafından, davacı-borçlu şirkete yapılan satışlar nedeniyle kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı, söz konusu faturaların davacı şirket defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti yapılarak, bu şekilde düzenlenen faturalar tespit edilirse satışın USD cinsinden yapıldığının kabul edilmesi ve bu durumda davacı şirket tarafından ödeme yapıldığı tarihteki USD karşılığı TL’nin tespit edilerek davalının kur farkı alacağının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiği-