Grup Sigorta Sözleşmesi - Sorumluluk

En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkanı bulunan bir gruba dahil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabileceği ve sözleşmenin devamı sırasında gruba dahil herkesin sigortadan, grup sigortası sözleşmesi sonuna kadar yararlanacağı ve sözleşmenin yapılmasından sonra grubun on kişinin altına düşmesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceği- Davalı sigortacı ile acentesi arasındaki sigortalının grup sigortasının kapsamına alındığı; grup sigorta sözleşmesi şartlarındaki değişiklikten sonraki tarihte bu sigortanın kapsamına alınan sigortalının, ancak sigortaya dahil olduğu tarihteki grup sigorta şartlarından yararlanabilmesi yanında; sigortalının grup sigortasına dahil olduğu tarih itibariyle, intihar sonucu ölüm rizikosunda sigortacının sorumluluğu için sigortanın 2 yıl aralıksız devam etmesine ilişkin özel şartın cari olduğu; davacılar yakınının sigorta kapsamına alınmasından yaklaşık 8 ay sonra intihar sonucu öldüğü ve sigortanın aralıksız 2 yıl devam etmesi şartının gerçekleşmediği-