ÖTV oranının yükseltilmesinin araç satım sözleşmesine etkisi-

Satım sözleşmesinin kurulmasından sonra, ancak araç satışına dair faturanın henüz düzenlenmediği süreçte, davaya konu aracın ÖTV oranı %60'tan %80'e çıkarıldığından, aracın toplam fiyatının yükselmiş olduğu ve fatura tarihi itibariyle de yürürlükte bulunan yeni ÖTV oranının uygulanması gerektiği- Davalı bayiye yüklenecek herhangi bir kusur olmadığından ve yasa değişikliği nedeniyle aracın teslimi imkansız hale geldiğinden araç teslimine ilişkin davanın da reddine karar verilmesi gerektiği-

"...İlk derece mahkemesince oy çokluğu ile; satım sözleşmesinde ÖTV oranının yükselmesi veya vergi oranlarının artması sebebiyle araç bedelinin değişikliğe uğrayacağına ilişkin düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiş; karar, davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir...."

Devamı için lütfen tıklayın…