Yabancı mahkeme kararları- Tenfiz talebi-Mail yoluyla kararın tebliği

MÖHUK, hukuki ve adli işbirliği anlaşma hükümleri, dosya kapsamı, mail yazışmaları neticesinde kesinleşmiş olan yabancı (Litvanya) mahkemesi kararının tenfiz talebinin kabulünde bir isabetsizlik görülmediği- "Mahkemenin mail yoluyla kararı tebliğ etmiş olduğunun kabulü ile hüküm kurulmasının hatalı olduğuna" ilişkin iddianın kabul edilmediği-

“…B. İstinaf Sebepleri

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; yabancı mahkeme kararının müvekkiline tebliğ edilmediğini ve kararın kesinleşmediğini, mahkemenin mail yoluyla kararı tebliğ etmiş olduğunun kabulü ile hüküm kurulmasının hatalı olduğunu, dosya kapsamında kesinleşme şerhi içeren bir yabancı mahkeme kararı bulunmadığını, gerek adli yardım sözleşmesi gerekse de MÖHUK'un aradığı tenfiz şartlarının oluşmadığını beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir…”

Devamı için tıklayınız…