Destekten Yoksun Kalma- İşleten veya Araç Sürücüsünün Sorumluluğu-

Destekten yoksun kalma tazminatı, doğrudan davacı üzerinde doğduğundan; araç sürücüsünün veya işletenin "tam kusur"unun, davacıya yansıtılamayacağı- Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısının, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığı ve destekten yoksun kalan davacı zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, sigortacının tazminattan sorumlu olacağı- Davacı lehine belirlenen vekalet ücretinin, asil yerine vekile verilmesine hükmedilmesinin hatalı olduğu-