İtirazın iptali davası- İstinaf kesinlik sınırı-

Takip talebinde belirtilen ve itirazın iptali davasına konu edilen "asıl alacağın" istinaf kesinlik sınırı olarak esas alınacağı-

"... Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; istinaf talebinin miktar itibariyle kesinlik sınırının altında kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır...."       

Devamı için lütfen tıklayın…