Demiryolu ile yük ve yolcu taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluk-

Davanın devamı esnasında TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin tüzel kişilik kazanmış olması karşısında, mahkemece, davalıya ne surette kusur izafe edildiği üzerinde durularak, varsa olaydaki kusurun mevcut düzenlemeden sonra Genel Müdürlüğün mü yoksa Şirketin mi sorumluluk sahasında kaldığı değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi, kusurun sadece Şirketin sorumluluk sahasında kaldığı anlaşılırsa bu takdirde Genel Müdürlüğün taraf sıfatı son bulup, şirket taraf sıfatını kazanacağından, mahkemece, yürürlüğe giren Kanun nedeniyle re'sen bir değerlendirme yapılması gerektiği-