Takip talebindeki adresin maddi hata sonucu olarak yanlış yazılması-

Kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi amacıyla başlatılan icra takibine itiraz edilmemesi ve yasal süre içerisinde takibe konu kira parasının ödenmemesi nedeniyle kiralananın tahliyesi isteminde, takip talebindeki adresin maddi hata sonucu olarak yazıldığının açık olmasına ve maddi hatanın da her zaman düzeltilme imkanı bulunmasına göre mahkemece yargılamaya devam edilerek, işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekeceği-