Olağanüstü hal ilanından önce açılan iflasın ertelemesi davaları-

Olağanüstü hal ilanından önce açılan davalarda erteleme talep eden şirketin mali durumunda iyileşme gözlenmesi halinde en nihayet İİK. mad. 179/b-5 'de belirlenen süre sonuna kadar dosyanın elde tutulması, bu süre sonunda iyileşme olmaması halinde iflas kararı, şirketin borca batıklıktan çıkması halinde ise red kararı verilmesi gerektiği- Yargılama sırasında şirketin iyileşme ümidinin olmadığının anlaşılması, iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olmaması ve benzeri durumlarda iflas kararı verilebileceği-