Boşanma- Tazminat- Görev

Davacının çocukları için talep ettiği maddi tazminat ve manevi tazminat , boşanmanın fer'i (eki) niteliğinde olan ve Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2 maddesinde düzenlenen tazminat kapsamında olmadığından; Aile mahkemesinin görevli olmadığı, bu talebin genel hükümlere (Borçlar Kanunu) dayalı olduğu anlaşıldığından, maddi ve manevi tazminat talebinin incelenmesinde, genel görevli mahkeme olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğu-