Gemi adamı- Deniz İş Kanunu- Türk Bayrağı taşıyan gemilerde hizmet akdi-

Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağı taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde hizmet akti ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında Deniz İş kanunun uygulanması gerektiği- İşveren Türk Bayrağı taşıyan gemileriyle kurtarma hizmeti verdiği, gemi adamı sayısının beşten fazla olduğu ve gemilerinin grostonilatolarının toplamının yüzden fazla olduğu anlaşıldığından işçinin Deniz İş Kanunu hükümlerine tabi olduğu- İşçinin iş kanuna tabi olması gerekçesiyle fazla çalışma ücretinin %50 zamlı saat ücreti üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınmasının hatalı olduğu-

"... C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı işverenin faaliyet konusunun deniz taşıma işi olmadığı ve bu nedenle davacının 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında olmayıp 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olduğu gerekçesiyle fazla çalışma ücretinin % 50 zamlı saat ücreti üzerinden hesaplanarak hüküm altına alındığı eldeki davada, davacının yaptığı işin 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamına mı yoksa 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına mı girdiği noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için tıklayınız…