Maddi tazminat- İtirazın iptali- Rayiç değer-

Satım sözleşmesine aykırı olarak çimento ambalajlaması nedeniyle oluşan zararın tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, dava dışı 3. kişinin çimentoları davacının ambalajlanmasından sonra yeniden ambalajlanması halinde, davacının çimento ambalajlamasını evsafa uygun yapmadığı sonucunun oluşacağı- Davacının yeniden ambalajlanma neticesinde talep ettiği masraflar nafile hale geleceği ve bu kalem yönünden talep edilen miktara hükmedilmesinin hatalı olduğu- Davacının ve dava dışı 3. kişinin aynı çimento torbalarını mükerrer değiştirmesinin söz konusu olup olmadığı öncelikle belirlenerek, her halükarda mahkemece taraflar arasındaki sözleşmede belirlenmiş çimento ambalajının yapılması için gereken torbalarının yapıldığı yıl ve yerdeki piyasa rayiç değerleri ile işçilik masraflarının alanında uzman yeni bilirkişi heyetince belirlenmesi gerektiği-

Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirketin 7.000 mt çimento satımı konusunda anlaştıklarını, bu anlaşma çerçevesinde davalının çimentoyu 50 kg'lık dört katlı kraft ve bir kat polipropilenden oluşan torbalar halinde metrik tonu 61,00 USD'den olmak üzere müvekkili tarafından belirlenecek gemiye yüklemeyi ve Gambiya'nın Banjul Limanına göndermeyi taahhüt ettiğini, müvekkilinin 7.000 mt'ye karşılık gelen 427.030,50 USD ödemeyi kabul ettiğini, davalının çimentoyu dört kat kraft ve bir kat polipropilenden oluşan torbalar yerine üç kat kraft ve bir kat polipropilenden oluşan torbalar halinde gemiye yüklediğini...

Devamı için tıklayınız...