Tapu iptali ve tescil- Aktif dava ehliyeti- Davacının vefat etmesi-

Tapu iptal ve tescili istemine ilişkin uyuşmazlıkta, vefat eden davacının mirasçılarına duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmek suretiyle bu kişilerin davadan haberdar edilmesi gerektiği, bu şekilde aktif dava ehliyeti sağlandıktan sonra işin esasına girilerek hüküm kurulması gerektiği, ilk derece mahkemesince bu husus gözetilmeksizin, Türk Borçlar Kanunu'nun 35. ve 397. maddeleri gereği vefat ile davacı yönünden vekalet ilişkisi sonra vekil tarafından vefat eden davacının mirasçılarının davaya dahil edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı-

"... B. Temyiz Sebepleri

Davacılar vekili temyiz dilekçesinde; dava konusu taşınmazın orman olmayıp, tarım arazisi niteliğinde bulunduğunu, İlk Derece Mahkemesi tarafından yargılama sırasında vefat eden davacı ...'ın nüfus kaydı üzerinden mirasçılarına tebligat çıkarılarak yargılamaya devam edilmesi gerektiğini, mirasçıların davaya devam etmemeleri halinde ise diğer davacı ... yönünden yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerekirken hatalı olarak davanın reddine karar verildiğini belirterek, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasını istemiştir..."

Devamı için tıklayınız…