Davalının internet ortamında kullandığı ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği- Manevi tazminatla sorumlu tutulup tutulamayacağı-

Davacının dekan olduğu üniversitede öğrenci olan davalının ekşi sözlükte paylaştığı yazının hakaret kastı taşımadığı, söylenen sözlerin eleştirel bir dille kaleme alındığı, yazı bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacıyı küçük düşürücü nitelikte olmadığı, açıklamaların ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşıldığından yazının davacının kişilik haklarına saldırı teşkil etmediği-

"...Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalının 13.07.2011 tarihinde internet ortamında ekşi sözlük isimli sitede "d..." rumuzu ile kullandığı ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre manevi tazminatla sorumlu tutulup tutulamayacağı noktalarında toplanmaktadır...."

Devamı için lütfen tıklayın…