İtirazın iptali- Taleple bağlılık- Müddeabih- Haksız fiilden kaynaklanan borçlarda uygulanacak faiz- Alacağın likit olması-

Asıl alacağa yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi talep edildiği halde, mahkemece, talep aşılarak asıl alacak ve faiz toplamı üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesinin hatalı olduğu, talepten fazlasına karar verilemeyeceği, dava dilekçesinde talep edilen müddeabih kapsamına girmeyen faiz yönünden de takibin devamına karar verilmesinin hatalı olduğu- Haksız fiilden kaynaklanan borçlarda uygulanacak faiz kural olarak yasal faiz olduğu- Dava konusu alacağın miktarının tespiti yargılamayı gerektirdiğinden, söz konusu alacağın likit olmadığı ve bu nedenle mahkemece icra inkar tazminatı talebinin reddi gerektiği-