Sulama bedeli- Su rejimi- İcar sözleşmesi-

Sulama bedellerinin tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin davada; yeraltı suyu kullanımının su rejimini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle su kaynağı dışındaki diğer cazibeli sular ile sondaj sularının ücretlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının arazilerini yeraltı suyu ile suluyor olmasının, sulama bedelinden muaf olduğu anlamına gelmediği-

"... I. DAVA

Davacı vekili; davalı borçlunun sulama bedellerini ödemediğini, bu sebeple davalı borçlu hakkında ... İcra Müdürlüğünün 2013/951 E. sayılı takip dosyasıyla icra takibi başlattıkları, davalı borçlunun zamanaşımı ve borca itiraz ederek takibi durdurduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…