Sözleşme uyarınca ödenmeyen bedelin tahsili- Perdenin kaldırılması-

İkinci sözleşmenin yüklenicisi olan şirketin % 99 hissesinin davacıya ait olduğu bu nedenle perdeyi kaldırmaya gerek bulunmadığı belirtilmişse de, bu durumda sözleşmenin bizzat tarafı olan gerçek kişinin sonradan kurduğu şirket ile aynı edimleri içeren bir sözleşmeyi davalı ile imzalayıp sonrasında danışmanlık talebinde bulunulmadığı halde ücret talep edilmesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşır bir yanı bulunmadığı, "sırf tedbirli davranmadığı" gerekçesiyle eldeki davanın kabulü oluşa ve mevzuata uygun düşmediği- Tarafların sonraki sözleşmeyi ilk sözleşmenin yerine kaim olacak saikiyle imzaladıkları, ilk sözleşme uyarınca yükleniciden her hangi bir edim talep edilmediği anlaşıldığına göre davacının ilk sözleşme uyarınca davalıdan alacak talebinde bulunması mümkün görülmediği-