Spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlülüğü-

Olası kastla yaralama nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemleri- 5149 sayılı Kanun kapsamında ev sahibi spor kulübünün spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, güvenliğin sağlaması bakımından kontrol ve denetim görevinin ise Türkiye Futbol Federasyonuna ait olduğu- Taleple bağlılık kuralına aykırı olarak talepten fazlasına karar verilemeyeceği- Islah ile talep edilen miktar dikkate alınmaksızın hüküm kurulmasının talep aşımı mahiyetinde olduğu-