Dal merkezi ruhsatının devri- Tasarrufun iptali

Dal merkezi ruhsatının devri, ticari işletme devri veya önemli bir kısmının devri niteliğinde sayılır mı? Ruhsatın aynı sektördeki (dahili davalı) işletme tarafından alınması tasarrufun iptali davasında nasıl değerlendirilmelidir?

"...Mahkemece dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden ise, davalı borçlu D... Tedavi Sağ. Hizm. Ve Malz. San Ltd. Şti ile davalı A. Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi ve Malz. San Tic. Ltd. Şti arasında ticari işletme devrinin bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, davacı vekili tarafından söz konusu kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince yapılan incelemede "dahili davalıya yapılan tasarrufun dava açıldıktan sonra yapıldığı, davalı borçlu ile davalı A. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti arasında yapılan tasarrufun iptali gerektiğine yönelik karara karşı istinaf talebi olmadığı, davalı A. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında yapılan tasarrufa yönelik değerlendirmede, bu davalılar arasında yapılan satışta, gerçek bedelle devir bedeli arasındaki fahiş fark tek başına tasarrufun iptali nedeni olmaz ise de bu davalıların aynı semtte ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler olduğu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen 06/12/2016 tarihli cevabi yazı ve eklerinde, dahili davalıya devrolunan ruhsatın Özel D... Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ait olduğunun açıkça yazılı olduğu, basiretli bir tacir gibi hareket etmesi beklenen dahili davalı Şirketin devraldığı ruhsatın davalı borçlu Şirkete ait olduğunu bilmesi gerektiği, eldeki dava tarihinden sonra yapılan bu tasarrufun da iptali gerektiği gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmişse de verilen karar dosya kapsamına uygun bulunmamıştır...."

Devamı için lütfen tıklayın…