Faiz talebi- Islah-

Karşı davada, dava değeri olarak gösterilen bedel için karşı dava dilekçesinde faiz talebi yoksa da ıslah dilekçesinde alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz uygulanması talep edildiğinden, ıslah edilen bedele ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerektiği, alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilemeyeceği-