Eser sözleşmesi- Yabancı para- Vekalet ücreti-

Eser sözleşmesinde cezai şartının yabancı para birimi ile belirlenebileceği- Dava tarihindeki kur üzerinden vekalet ücreti hesaplanmasında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı- "Mahkemece yabancı para cinsinden hüküm kurulduğundan, vekâlet ücretinin de döviz alacağının karar tarihindeki kur üzerinden Türk lirası karşılığı ve yine karar tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak hesaplanması gerektiği" görüşünün benimsendiği- "Yabancı paranın değeri serbest kur rejimi nedeniyle sürekli değiştiğinden, yasal sınırların belirlenmesinde ve vekalet ücretinin takdirinde hüküm tarihinin esas alınması yasal düzenlemelerin bir gereği olduğu gibi hükmolunan şeyin gerçek ve güncel değerini yansıtması, taraflara yüklenen hak ve borçların yabancı paranın hüküm tarihinde Türk lirası karşılığının olacağı ilam icra dairesi aracılığıyla infaza verildiğinde; bu değerin esas alınacağı gözetildiğinde gerek vekalet ücreti gerekse genel olarak parasal sınırların belirlenmesinde kullanılan ölçütlere göre temyiz sınırı ve harç bakımından yabancı paranın karar tarihindeki kur karşılığının esas alınması gerektiği" görüşünün benimsendiği-

"... I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında düzenlenen 29.12.2003 tarihli 2000 adet bilgisayar ve 700 adet MS Works Türkçe satın alma için yapılan sözleşme ile eki bakım-onarım sözleşmesi uyarınca davalının yükleniminde olan ve davalı tarafa bildirilen arızaların giderilmesi ve tamir işlemlerinin bir kısmını sözleşmede belirtilen süre içinde yapmadığını, bu nedenle davalıya sözleşme gereğince 139.930,42 USD ceza kesildiğini, 25/09/2009 tarihli yazıyla bildirilen ceza tutarını davalının ödemediğini, davalının düzenlenen ceza tutarlarına haksız itiraz ettiğini, müvekkili tarafından davalı aleyhine işbu sözleşmeden kaynaklanan ve değişik dönemlere ait kesilmiş aynı nitelikteki cezalara ilişkin olarak A. 17.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/402 esas sayılı dosyasında devam eden başka bir davanın daha bulunduğunu ve her iki dosyanın birleştirilmesini talep ettiklerini belirterek davalı adına kesilen toplam 139.930,42 USD cezanın davalının ödemesi gereken tarihlerden itibaren işleyecek Devlet Bankalarının Amerikan Dolarının 1 yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…