Birden fazla davalı için bedele dönüşen tasarrufun iptali davası- Davalıların sorumlu olacağı bedeller-

Tasarrufun iptali davasının bedele dönüşmesi halinde, üçüncü kişinin sorumlu olduğu miktarın, takip konusu alacak ve ferileri ile sınırlı olarak, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeri olduğu- Hem üçüncü kişi, hem de dördüncü kişi yönünden bedele dönüşen davada da, davalıların sorumlu olacakları miktarın elden çıkardıkları tarihteki değerleri kadar olacağı- Dördüncü kişinin malı devrettiği tarihteki gerçek bedeli, üçüncü kişinin malı devrettiği tarihteki gerçek bedelinden daha yüksek ise, üçüncü kişi yönünden tazminata hükmedilen bedelden her iki davalının müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağı, aradaki farktan sadece dördüncü kişinin sorumlu olacağı-

...Davacı vekili davalı borçlu ... E. Turizm Taş. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı ... -... plakalı araçlarını 11.10.2013 tarihinde ... Taş. Turizm İnş. Oto. Ltd. Şti'ne, onun da 31.01.2014 tarihinde davalı ...’a devrettiğini belirterek, davalılar arasındaki tasarrufun iptalini talep etmiştir....

Devamı için lütfen tıklayın…