Kira sözleşmesi- Tebligat Adresi- Fesih İhtarı-

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi ile; sözleşme süresi boyunca kira sözleşmesini tek taraflı olarak üç ay önceden haber vermek kaydıyla her zaman feshedebileceği ve tarafların sözleşmede belirtilen adreslerinin tebligat adresleri olduğu ve değişikliklerin yazılı belirtilmesi gerektiği, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağı hususlarının kararlaştırılması karşısında, davalı kiracının, davacı kiralayanın sözleşmede belirtilen adresine, ihtarname ile kira sözleşmesini 3 ay sonra feshedeceğini bildirmesi, ancak davacının bu adresten taşınmış olması nedeniyle ihtarın tebliğ edilememesi, tarafların sözleşmede serbest iradeleriyle kararlaştırdığı koşulların geçerli ve tarafları bağlaması nedeniyle, artık ihtarın usulüne uygun olmadığının ileri sürülemeyeceği-